Information Quiz

Våra quiz är utformade för att förbättra dina kunskaper och för att testa dina kunskaper inom jakt. Övningsprovet kan du göra direkt men för att genomföra de olika delproven behöver du bli inbjuden.
Kontakta oss för att komma igång med quiz.