Jakt-, vapen- och miljölagstiftningen samt annan relevant lagstiftning och naturvård hänsyn.